نتایج جستجو برای عبارت :

آخرین امتحان ادبیات با تاخیر

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین قدرت تبیین مولفه های به دست آمده در برنامه درسی دانشجو می باشد. این مطالعه از حیث نوع بنیادی، از حیث رویکرد، توصیفی و از نوع طرح های آمیخته اکتشافی است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه بازپاسخ با هشت نفر از صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه تهران در بخش کیفی؛ و پرسشنامه استخراج شده از نتایج مصاحبه در بخش کمی است که در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور تایید و رتبه بندی مولفه های مربوط به وی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

هاست دانلود
سرو فیلم ، رسانه فیلم و سریال کتابخانه شهید محمد قمری قره قشلاق سمینار دانش آموزی ریاضیات و کاربردها www.andishmandproject.com گیمرها ... دل من تشکر از حسن انتخاب شما داروخانه آنلاین هایتونیکس دِل نِـوشـتـِه هـاێ پِسـرێ رُکـــ . . . احبار مهاجرتی