نتایج جستجو برای عبارت :

آموزش ماساژ جنسي

اینسو
خزیده به درون، آسمان را آلا میکنم. ابرها را کمان میزنم . ماه سر ناسازگای دارد.
چیزی در آن  عمق از کاوش دست هایم میگریزد.
صحنه های خواب تکرار میشود. قفس شیشه ایی راه به پیشروی نمیدهد. راه را گم میکنم و
برمیگردم. روی زمین مینشینم. دامنم را باد رها نمیکند. خسته ام. بغض هم زحمتی به
خود نمیدهد. مجسمه سنگی میشوم و برمیگردم.

                                                        
     ***
 
 
آنسو
کتاب
های انباشته در اتاق را با پا کنار دیوار ه
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

پی پال برای تو می نویسم عشق من شبکه و وب پرنسس مامان فانوس وکتور کلید های موفقیت کارخانه تولید اطلاعات سونار وب بهترین فیلم و سریالهای روز دنیا