نتایج جستجو برای عبارت :

آویز کابوس گیر طرح دریم کچر کد DC17

زندگی بهانه است !
من هوا را به امید همنفسی با تو تنفس می کنم ….همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام
بس که اسم تو رو خوندم ، بوی تو داره نفسهام ….زندگی معنی پیچیده ای ندارد
همین که تو باشی این تمام زندگیست ….به خاطر عشقت زنده نباش
به خاطر کسی زنده باش که به عشقت زندست ….به خواب می روند مثل من
تمام ساعت های جهان ، میان بازوان تــــو ….دنیا فهمید خیلی حقیر است
وقتی گفتم : یک موی تو را به او نمیدهم ….افکار عاشقانه ام را جمع که میکنم
دسته گلی می شو
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


انجمن ادبی آراد خلوت تنهایی Nikki مرکز خرید Polo اخبار داغ ایران M.ST خدمات الکتریکی ساختمان غرب تهران وبلاگ الهه دارانی گنهرانی