نتایج جستجو برای عبارت :

اتىم كه ده ي، زاتىم باي

اتىم كه ده ی، زاتىم بایاجه پ ءتاو^ىر وسىندایسونىمه نه ن جو'ره مىنوزگه له رده ن قىرىندأینه قازاقشا ، نه فارسىجىرلاسام دا ءبىر تالایتاپپاعانمىن کوپ جاندیجو'رگه ن مه نى پایىمدایءارى تارت تا به رى تارتءبارى ماعان ساعىمدایقازاق ده گه ن کىل مازاققالا به ردى جاو^ىمدایقایدا بارسام مه ن سورلرقورقىت اتا قابىرىندایقو'تقارماسا ته ك قو'دایقایعىم به ره ر قالىك^دایزاره باحشه ش بولماساجاعار تامىق جالىندای
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

پکیج تصفیه فاضلاب Jose در مسیرناکجا آباد تفکرات یک آدم خاکستری کم رنگ... :)))) روستای دهگاه اجاره آپارتمان مبله شهر سوال بر بال اندیشه ها پوشکا