نتایج جستجو برای عبارت :

افضل دختران بررسی انتقادی کتاب «دُر عصمت»

مراسم که تمام شد، نظرم نسبت به همه چیز عوض شده بود. دوست داشتم تا خانه بدوم، بروم دست بابا را ببوسم. دسترسی به قلب مادر داشتم  قلبش را می بوسیدم.
باور حرف های طاهره خانم سخت بود. اگر نمی شناختمش، می توانستم انکار کنم.
چند سال قبل که توی شهر پیچید همسرش با دوتا بچه و زن نجیبه و خانه و زندگی رفته سراغ زن دوم همه انگشت به دهان ماندند. طاهره خانم به کنار، برای هوسی آینده دوتا بچه را به فنا داد. ولی از این دخترک هم بعید بود. با این قد و قامت و زیبایی و پ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


سوني وبلاگ رسمی دبیرستان پروین اعتصامی آلونی ( دوره متوسطه اول ) بازي هاي ايکس باکس دیالکتیک تنهایی neveshte_haye_yk_add_ensan Sharon اندیشکده شیراز دختر صورتی اتوبار تهران آتی بار