نتایج جستجو برای عبارت :

انبر موج متوسط مو پروويو

از خطبه‏ هاى آن حضرت علیه السّلام است که
در ترسانیدن اهل نهروان فرموده.

نهروان اسم موضعى است در کنار نهرى در
راهى که به کوفه نزدیک است سمت صحراى حروراء، و حروراء نام قریه ‏ایست نزدیک کوفه،
و اینکه خوارج نهروان را حروریّه مى‏نامند از جهت این است که اجتماع ایشان براى
مخالفت با امیر المؤمنین در آن صحرا بوده است، و سبب جنگ حضرت با خوارج نهروان
آنست که چون در جنگ صفّین کارزار بر معاویه و اصحابش سخت شد مخصوصا در لیلة الهریر
که سى و شش هزار نفر از
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Jenny مباحث سئو حکمت ناب شیعی بازیکنان نگارگران دیجیتال فناوران کوچ‌نشین