نتایج جستجو برای عبارت :

اگر درختان زبان داشتند به بچه های که از آن ها مواظبت نمی د چه می گفتند

بر گزیده هايی از شاهنامه ی فردوسی***فردوسی، بر هفت واژه ی خرد، راستی، آشتی، داد، زندگی، آفرینش، و بنام زیستن، متمرکز ست و سرتاسر شاهنامه سرشار از به رخ کشیدن این مفاهیم ست. حکیم فردوسی، با جلا بخشیدن به همين مفاهیم، سلاحی بر ضد نقطه ی مقابل همين واژه ها، (جهل، دروغ، جنگ، بیداد، مرگ، تباهی و بدنامي) مي سازد. حکیم طوس برای به کرسی نشاندن این هفت واژه، از سیاهی لشکر ِ سپاه ِ شراب، جام، پهلوانی، گردی، سالاری، درفش، شاهی، نیرومندی و ميهن دوستی، به
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

باقر نيوز dralizadehsanidrugstore.parsablog.com Chris The future is over Charlie Dominique دانلود رایگان گلچین بهترین ها Jody