نتایج جستجو برای عبارت :

باران که می بارد دلم بهانه تو را دارد

ما قوی‌تر از آنی هستیم که فکرش را مي‌کنیم.

این را چه کسی مي‌گوید؟

آرنولد. همان آرنولدی که بدنسازی مي‌کرد و بعدها سناتور شد و فیلم هم بازی کرد
و او را با ترميناتورهایش مي‌شناسیم.

هم‌اویی که اسطوره بدنسازی دنیا و به نوعی خاص‌ترین و پرافتخارترین ورزشکار
این حوزه شناخته مي‌شود.

او به تمرین‌های تهاجمي مشهور بود. مثل یک گرگ درنده‌ به سمت وزنه‌ها حمله مي‌برد،
کاملاً وحشیانه و درنده‌خو؛ طوری که حتی دیگر هم‌باشگاهی‌های او به او خیره مي‌ش

آخرین جستجو ها


Noah مـטּ، اینجا، تنـ ﮭا خنده در خنده موزیک خرید سرور DL 380 G6 G7 G8 G9 HP Dan پزشکی Kelly A place to talk سامان اچ ان وبي براي خنديدن