نتایج جستجو برای عبارت :

باربری پیروزی ، اتوبار پیروزی

در زمان حکومت محمدعلی شاه قاجار، شش جوان مارکسیست از مرزهای قفقاز وارد ایران شده و قصد ترور شاه قاجار را می کنند. سوء قصدی که به شکست می انجامد اما در تزل پایه های حکومت، نقش بسزایی ایفا می کند. در فصل نخست، ما با نافرجام بودن اقدام مبارزین روبرو می شویم و در ادامه با بازگشت به گذشته، شرح حال تک تک آن ها را مرور می کنیم. شخصیت های رمان همگی به نوعی تاریخی هستند و وقایع پیش آمده می تواند بر اساس واقعیت قلمداد شود در صورتی که این گونه نیست و رضا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


علمی Llonnie Onix حکایات حکیمانه معنای لبخند من رییس جمهور دفاعی علمی EmirAdeanWeb Chris