نتایج جستجو برای عبارت :

بازگشت شکوهمندانه «فیلمفارسی»

،دلنوشتهای تقدیم به پدر مفقودالجسدش قرائت کرد که متن آن در ادامه میآید:  "شاعری جایی نوشته بود: عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست، عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است؛ بگذشت در فراق تو شبهای بی شمار هرشب به این امید که فردا ببینمت. بابای من مرد بالابلند دیروز و هزار تکه امروزم، هرگز تصور نمیکردم روزی بیاید که ثانیهها برایم سالی بگذرد از غم فراقت، روزی بیاید که لبخندت را گم کنم بین خطوط مبهم روزگار، روزگاری که هیچ وقت بی تو بودن را در آن نمیدیدم
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


بچه های بهداشت Mi Tesoro Nicole هستی مقدم بر ارگاسم! کرایه ماشین در تبریز آموزش رایگان بورس Michael