نتایج جستجو برای عبارت :

بنر زیبای نیمه شعبان با کیفیت چاپ بالا

           (در وصف خادم الشعرا)اجابت میکنم از دل خدارا       که داد او نعمتی چون علم مارا  پناه بر او ورَا هم نیست انباز           سخن با نام وی گردید آغاز بیاد یک برادر چون فتادم            سخن را شاعرانه نظم دادم اگر از دیدگان او ناتنی است      زوصفش گفتگویی ماندنی است بود از تیره ی بیر آرپناهی        عوض نامش به شهرت عبدالهی نژادش چون بود از اصل مندان             قلم آمد به جولان از قلم دان سخن را دور زافراط داده ام لم            که طیر آید فرود ب
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


پارس انرژی گاز قائم دانلود فایل های کمیاب تیداپارس تولیدکننده ماشین های گلخانه، کشاورزی و صنعتی هنر جرم یابی قانونی دیجیتال - فارنزیک دیجیتال فروشگاه ستاره Jenna fardadarman رویایـ نیمهـ شبـ تابستانـ مکانیک سیار خودروهای چینی