نتایج جستجو برای عبارت :

به طور کلی ژئوتکستایل ها به دو جور حساس تقسیم میشوند

«چه حاجتست به مشاطه روی زیبا را» یا «حاجت مشّاطه نیست روی دلارام را». سعدی هی تکرار می‌کند زیبارویان به آرایش‌گران نیازمند نیستند. حافظ پس از سعدی هم همین مضمون را تکرار می‌کند «به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را» و «تو را که حسن خداداده هست و حجله بخت|چه حاجت است که مشاطه‌ات بیاراید» معنایی که امروزه از این کلمات می‌فهمییم، زیبایی خدادادی معشوق است و این زیبایی طبیعی چنان است که حتی مشاطه‌‌ها و آرایش‌گران زبردست نمی‌توانند به آ

آخرین جستجو ها


دکتر معین الدین - مشاوره و برنامه ریزی کنکور فروشگاه کشاورزی بینالود نیشابور امارلو نیمه‌ی پنهان ماه سید علی جلالفرد معروف به زاگرس نشین سلامتي omahan کمیاب 95 تحصیل در استرالیا و کانادا گلخانه کوثر TAEKWANDO