نتایج جستجو برای عبارت :

بیااستجابت بکن

ثبت شده درتاریخ پنجشنبه26اردیبهشت98بشماره
سریال درسایت شعرنو
اینستا گرام
چنان درهیاهوی امواج دریا اسیرم
کجا همچوزورق کنارتوپهلوبگیرم
رهاکی شودجانم ازبادوطوفان دریا
که سردرگمم مثل خاری اسیرکویرم
رمق رفته پاروشکسته دلم درتلاطم
کسی نشنود ناله های خموش نفیرم
کلافی شدم دورافکارخودحلقه گشتم
که مضراب ذهنم خمیده چونان فطیرم
منواین همه زخم تنهایی ودردغربت
نه امیدعشقی که دیگربرایش بمیرم
بيااستجابت بکن لحظه ای مرهمم شو
شکسته دلی ناتوانم،چوسر
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

فلسفه و راز و رمز نماز wiki chejor مشق زندگی غرقه درستان | عکس و تصاویر مذهبی