نتایج جستجو برای عبارت :

بیمه عمر پرسنل نظامی انتظامی

ابر اندوهت به دل، با گریه باران می شوداین بهاران با غمت، پاییز تهران می شودمی نویسم نام تو، بر خیسی هر شیشه ایاز دوباره قلب من، با غم پریشان می شوددر درون کیف خود، زل می زنم بر عکس توحسرت امروز من، تصویر خندان می شودبین مردم هر کجا، اندوه و درد رفتنتپشت هر لبخند من، آن لحظه پنهان می شودبا غم و اندوه تو، ابری شده چشمان منناگهان با هق هقم، در سینه باران می شودمحمدصادق رزمی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


متن ترانه ديزي سرا نصب دوربين مداربسته وبلاگ به روز کباب پز صنعتی Bonnie بررسي هاي اسلامي