نتایج جستجو برای عبارت :

ترجمه مقاله مکانیسم کنترل سطح دسترسی به سیستم های ثبت سلامت الکترونیک

پیرمرد گفت:دو باز شکاری دارم، کهباید آنهارا رام کنم،،دوتا خرگوش هم دارم که باید مواظبباشم،بیرون نروند،،دوتا عقاب هم دارم که باید آنها راهدایت و تربیت کنم،ماری،هم دارم که آنرا حبس کرده امشیری،نیز دارم که همیشه، باید آنرادرقفسی آهنین،زندانی کنم،بیماری نیزدارم که باید از او مراقبتکنم،،و در خدمتش باشم،،مردگفت:چه میگویی،آیا با من شوخیمیکنی؟ مگرمیشود انسانی اینهمه حیوان راباهم در یکجا،،جمع کند و مراقبتکند!!؟پیرمرد گفت:شوخی نمیکنم،،اماحق
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

علی نیک قلب پاورپوینت کتاب حرکت شناسی دکتر ابوالفضل فراهانی Michael باربری قویترین محصول چاقی و لاغری جهان عطاری ارگانیک تور داخلي Roxanne Cassie وب سایت مراغه ، عکس های ماراویا داستانـــــ