نتایج جستجو برای عبارت :

تعمیر استخر در تهران

موجودی با ژنوتیپ AaBb داریم. این موجود از نظر موقعیت آلل ها دو وضعیت مختلف می تواند داشته باشد:
1- وضعیت cis: هر گاه دو ژن غالب روی یک کروموزوم و دو ژن مغلوب روی کروموزوم مشابه دیگر باشد، در این حالت می گوییم ژن های AوB حالت اجماع یا cis دارند.
2- وضعیت trans: هر گاه هر کروموزوم دارای یک ژن غالب و یک ژن مغلوب باشند می گوییم ژن ها در حالت دفع یا trans قرار دارد.
منبع: ژنتیک اِمری

انجمن علمی میولوژی دانشگاه آزاد دلیجان
 کانال تلگرامی انجمن: @microbiology_delijan
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

نیلو رایانه brianna.parsablog.com موسسه ترک اعتیاد مهراندیشان پاک ملارد دفتر خدماتی زیارتی جهان سیر ابیانه LandscapeGarden برسش مهر 98 کشکول عناوین مذهبي ، فرهنگي وسیاسی باريستا jjhwbej یاداشتهای روزانه من