نتایج جستجو برای عبارت :

تقدیر از برگزیدگان منطقه ای جشنواره شمسه 4 شهرداری تهران منطقه 10

همسران ناسازگار چه ویژگیهايی دارند؟مطالعه
ی ده سال گذشته ی کلینیک مشاوره میر بر روی همسران نشان می دهد که هرگاه همسران در دوره
هاي که اختلاف نظر شدید می شود، بیشتر سکوت اختیار می کنند، سه فاکتور به شدت
افزايش می یابد، میزان نارضايتی، پرخاشگری فیزیکی و ریسک طلاق.به
خصوص همسرانی در معرض مشکلات فوق هستند که شخصی که سکوت اختیار می کند در آزمون ها
شخصیتی و مصاحبه ی بالینی واجد درونگرايی و توداری بیشتری باشد.توجه
به ویژگیهاي شخصیت
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


سلام بهمن آباد AREA CODE 702 LOCATION نیمه گمشده فروشگاه اینترنتی حراجی ها پی اس ادیت بی ال ورلد پایگاه قمر بنی هاشم شهیدیه نمایندگی تعمیر لوازم خانگی در محل - تعمیرگاه نوین