نتایج جستجو برای عبارت :

تیزرهای تبلیغاتی حاج مسعود جابری

امروز به خودمان قول دهیم کهبهترین افکار را داشته باشیم برای بهترین کارها تلاش کنیم و در انتظار بهترین چیزها باشیم.به همان اندازه که مشتاق موفقیت های خودمان هستیم مشتاق موفقیت های دیگران باشیم.اشتباهات گذشته را فراموش کنیم و برای موفقیت های آینده تلاش کنیم.لباش شادی را  بر تن کنیم و به هر جنبنده ای که در سر راهمان قرار گرفت لبخند بزنیم.آنقدر به بهتر شدن خودم بپردازیم که وقت انتقاد از دیگران را نداشته باشیم.امیدوارم آخر هفته فوق العاده ای دا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


آموزش | مشاوره | توسعه | دیجیتال | مارکتینگ Mike درالترجمه رسمی آنلاین swearuponcoco دنیای از خوشمزه ها يگانه فناوران توليد کنننده انواع دزدگير فروشگاهي بومرنگ زندگی با طعم شعر Charlotte انجام نقشه برداری