نتایج جستجو برای عبارت :

جهت عوارضبه

این متن برنده جایزه آلمان شد
مردی
درحال
مرگ بود
وقتیکه
متوجه
مرگش شد
خدا رابا
جعبه ای
دردست دید
خدا :
وقت رفتنه
مرد :
به این زودی؟
من نقشه های
زیادی داشتم
خدا :
متاسفم
ولی وقت
رفتنه
مرد :
درجعبه ات
چی دارید؟
خدا :
متعلقات 
تورا
مرد :
متعلقات
من؟
یعنی
همه چیزهای
من ؛
لباسهام
پولهایم و ـ ـ ـ
خدا :
آنهادیگر
مال تو
نیستند
آنهامتعلق به
زمین هستند
مرد :
خاطراتم چی؟
خدا :
آنهامتعلق
به زمان
هستند
مرد :
خانواده و
دوستانم؟
خدا :
نه ،
آنهاموقتی
بودند
مرد :
زن و
ب
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

هاست دانلود
دبستان سوده مدرسه ی جادوگری هاگواتز وبسایت تخصصی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مبارکه خدمات سرویس و تعمیر تهران سرویسکار you tube طراحی داروخانه اسم زیبا بهترین مقالات گردشگری ، تکنولوژی ، صنعتی و غیره سرزمین انرژی