نتایج جستجو برای عبارت :

خداروشکر همه چی خوبه

maryam rad:*نجوا ▪️ وضو گرفتم به اشکهایت تطهیر شدن مسلک من است تیمم می کنم به نگاهت مسح می کشم به چشم هایم به پهنای صورت لبخند می زنم به خنده هایت نجوا می کنند که اغوا شده است ▪️چشم ها را می بندم دریچه ی بسته سو سو نمی زند و از چشم هایت از خنده هایت از دستهای نوازشگرت گذشتم گذشتن سهم کوچکی از من بود هنگامی که ضرورت عبور بود مثل عابری ساده از رد پای خاطرات من عبور عبور عبور ▪️سجاده سجاده سجده کردم به رد پای تو انگار حک شده است عطر تنت در کوچه پس کوچه
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

سین . الف niliomidi She Loves V موبایل 98 مسحیت خدای جاودان و نجات وبلاگ فامیل دور ایه روز ماه رمضان Buy Telegram members سایت تفریحی فان بکس