نتایج جستجو برای عبارت :

خداوند خودش سزای جبّاران را خواهد داد؟

امریکا وهمپیماناشان ویروس کرونا را طراحی کردند تا اقتصاد چین را زمین گیرکنند چون چین داشت از نظر اقتصادی وقدرت اول می شدوآنها عقب می ماندند.هم این که به ایران اسلامی ومردم ایران اسلامی ضربه بزنند که برعلیه آنها است وآنها را درجهان با اعمال شیطانیشان رسوا کرده است.سوم اینکه واقعا" دلار داشت به زوباله دان تاریخ می پیوست ومی خواستند دلار را از مرگ نجات دهند.امریکا وهم پیماناشان باید بدانند که با این کارشان نه تنهاشیطان وقاتلین اصلی بشریتندو
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


مــَن وعشــقَــ❤ــــم تولید کود کمپوست دانلود کلیپ های تصویری عمو پورنگ مطالب آموزشی و ورزشی ازن ژنراتور اخبار کتابخانه عمومی پروین اعتصامی دانلود زیباترین اهنگ ها batrycar واژه عاشق خدا