نتایج جستجو برای عبارت :

خطای سامانه ضمن خدمت ltms

وضعیت صید و ذخایر ماهی آزاد مقدار صید ماهی آزاد در طی سال های ۱۹۳۶ تا۱۹۳۹ بین ۴۱۰ تا ۶۲۰تن هر ساله می رسید امروزه اندازه صید ثبت گردیده به تعدادی عدد( دو جین ) نمی برسد . ابزار و ادوات و مناطق صید : بخش اعظم صید در بازه مهاجرت مولدین( فصل تخم ریزی ) در رودخانه ها و با تور های انتظاری دامگستر انجام می گیرد . خوراک آبزیانخط مش ها و خط مش حل های حفاظت از ذخایر ماهی آزاد ارتقاء اندازه رهاسازی از ایجاد مرکز ها هچری ( تکثیر تصنعی )که از شیوه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


Richard دانستني آنلاين عشق اصیل سردار دلها مشکلات یک جوان روشن فکر نما فانوس خیال فروشگاه کالا شهر ☆دنیای انیمه و انیمیشن☆