نتایج جستجو برای عبارت :

داعش کیست؟با این گروهک چقدر آشنایی دارید؟

شخصی درکوفه باچشم خونی نزدامام علی امدوفریا یاعلی فلان کس باخنجرچشمم را مجروح کردامام که مشغول حساب بود نگاهی به شخص کردفرمودبشین مدتی گذشت مردبا صدای بلند فریاشماخلیفه مسلمین هستید چرااقدام نمیکنیدامام همچنین مشغولکار خود
خودبودمدتی گذشت شخص فریایاابوترا ب من کجاشکایت کنم امام سرخودرابلندکرد سپس گفت یااخیالعرب چراعجله میکنی یک چشم نصف دیه حق توست  شایدشمادوچشم اوراازبین بردی ونابینا شده است .هیچ وقت قصاص قبل ازجنایت ودر
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


مطالبی از لورستان فعالیت های آزمایشگاهی ارزان سرا مجله اینترنتی تاپ تو فان آمیتیس دشت پویا موزیک تاپ | Music Top دفاع از تشیع خدمات رایانه ای و اینترنتی آی تی نت معرفي تيشرت ، سويشرت ، هودي zibayi