نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود آهنگ تو که برام هیچی نیستی من حتی سیگارمم ترک کردم

همه آن روزهایی که با تمام قوا، به وجب به وجب سرزمین دلم شبیخون می زدی تا حتي اگر شده به قدر یک روستای متروکه اش را فتح کنی، من به تک تک نیروهای ذهنم آماده باش می دادم و  تا دندان مسلح رو به رویت می ایستادم تا مبادا ذره ای از خاک وجودم به دستت بیفتد.   
حالا که کندوی عسل چشمهایت، بی آن که ملکه ای برای خودش دست و پا کرده باشد، در میان پرچم سفید، رنگ می بازد، زانو زده ام مقابلت و با دانه دانه اشکهایم، زخم قلب سربازان مغلوبت را (که در اردوگاه جنگی ناف
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Rust-Legacy این منم وبلاگ شخصی سمین کابلی المکتبة الأهوازیة للکتب المصورة pdf شرکت فرش تک ستاره کویر Tim اکرم و نسیم انگیزشی A.A پشتِ اَبرهای ِ سیاه