نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود آهنگ جدید طرفش منم من میثاق راد

کتاب از آ به خ ، نوشتهٔ جان برجر ، ترجمهٔ ندا ، نشر حرفه نویسنده. 
هر شب تو را استخوان به استخوان برای خودم می سازم. 
با خودم فکر کردم اگر تو اینجا بودی و صدایش را می شنیدی به او نشان میدادی چطور غم هایش را از همدیگر جدا کند و بعد یکی یکی سبک و سنگین کرده ببیند کدامشان چاره دارد و کدامشان نه. 
حتی اگر صدها بار زندگی میکردم نمیتوانستم تورا بسازم.
نمی توانند حدس بزنند میخواهیم چکار بکنیم و همین اعصابشان را خورد میکند. نمیتوانند از مرز سکوتی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

وحید موسی زاده علم سنجی اجاره خانه در ترکیه حسینی کیا ? Who Is Imam Mahdi asd Rachel