نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود آهنگ میخوام برم یه جایی به جز خودمو خودت هیچکی نباشه یونا

س: آیا مساجد توان تربیت و جذب نوجوانان جامعه ی ما را دارد؟
باسلام
در شریعت اسلام جائی برای تاذی حقوق وکرامت
انسان وجود ندارد

 اساسا کرامت انسان باعث بعثت پیامبران  شده است

 انسان برای تکامل و عزت خود نیازمند به
پویشی برمحور پاکیزگی فکر و روح وجسم است.
از آغاززعامت اسلام مکان انسجام سازماندهی این آموزه ها  وپویش ها مسجد انتخاب شده است.

 مساجد بربنای پارسایی بنیان نهاده شده است.

 بنابراین اصالت تاسیس مساجد برای تربیت
کردن است.تربیت بنیا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

تحقیقات دانشجویی فشردَه صفحه علی یوسفی Mitch Natalie دكتر عليداود پارسا (Dr Ali Davod Parsa) ای تی مسیر معجزه کتابخانه عمومی امام صادق (ع) دالاهو