نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود آهنگ هی تحمل میکنم بازم از یادم بره خاطرات لعنتی وا نکرد از کارم گره

چند سال پیش دوستی داشتم بچه دزفول بود و برای دیدن خواهرش اومده بود تهران، البته گاه گاهي میومد و در همان فاصله ها باهم دوست شدیم یه روز به من گفت که با هم بریم کوه من هم قبول کردم رفتیم کوه پنجشنبه بود که بعد ازظهر راه افتادیم رفتیم ،در بند که از انجا به سمت توچال حرکت کنیم که شب اونجا بمونیم صبح که شد یکم تفریح کنیم و برگردیم پایین وقتی به  یک سوم راه رسیدیم چشمتون بد نبینه اقا یه بورانی شد که انگار در کوههای هيمالیا بودیم نه میتونستیم جلو بری
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


بیمه ♥راه زندگی♥ ی آنتی زایون profetional mathematics علی ام ای | ALI M A روزا وَرق خـوردُ رَفـت... فاین ماین استانبول تورز برای تو Cathy