نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود بازی Angry Birds Space 1.6.0 برای کامپیوتر

مدیریت منابع انسانی عنوان ارائه:مدیریت منابع انسانی مقدمه پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود. جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند: ١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد. ۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود براي مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میش
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


فانوس وکتور Karen Whitney شورای دانش آموزی هنرستان کاردانش شهید حقیقی سالم زيبا Angela ایران در ویزور ما ツ اظهارنامه سرويس خواب