نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود فیلم American History X 1998 به همراه زیرنویس فارسی دوبله

وجدان کاری و
عوامل موثر بر آن در صنایع پتروشیمی کشور که هم به لحاظ ساختاری و هم از
بعد نیروی انسانی، در زمره سازمان‏‌‌های مدرن می‌باشند بررسی و تحلیل شده
است.همبستگی مثبت و معنی دار سطح وجدان کار با شیوه مدیریت مشارکتی و
تفویضی، تناسب شغلی، احساس رضایت درون سازمانی، احساس مثبت وجود عدالت
سازمانی و سطح تخصص کارکنان و همچنین همبستگی منفی و معنی دار سطح وجدان
کار به ویژه ابعاد رفتاری آن با سن و سابقه کار کارکنان از نتایج مهم این
پژوهش اس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


غصه نخور Mine Club مطالب گوناگون نیمه سنگی بر لب دریا Jennifer Shelly تخفیف دونی حسابداری نابنده lookpickupnet