نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود فیلم The Meg 2018 با کیفیت عالی ۷۲۰ لینک مستقیم

tradutor de detecção de idioma codeigniter  ?????Tradutor de detecção de idioma codeigniter?????  Codeigniter tradutor de detecção de idioma tradutor grátis. Biblioteca de internacionalização (i18n) para o CodeIgniter 2. Tradutor de detecção de idioma Codeigniter pdf. LanguageIdentifier. com. Tópico: tradutor GitHub.Usando a API do Google Tradutor com PHP - SitePointDetecção de linguagem Codeigniter. Php - Suporte multilíngue usando gettext com. Os links para páginas internas são prefixados pelo idioma atual, mas os links para arquivos não. Eu sou uma espécie de novato em CI, usando-o no CI 1.6, gostaria de fazer uma comunidade m
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


کتاب مناسب برای کودک شما Amy نیمه سیب سقراطی COMPANY-FILM پرستویی که پرواز میداند