نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود نرم افزار Molegro Molecular Viewer

عرصه مذکور به دلیل وجود ارتفاعات ، تپه ماهورها ، دشتها و تعت اندک شرایط نسبتا پایدار و مناسبی
برای زیست انواع مختلف گونه های گیاهی و جانوری فراهم نموده است عمده ترین گونه های جانوری موجود
در منطقه را کل و بز و قوچ و میش تشکیل می دهد عالوه بر آن حضور اندک انسان در منطقه و چشم
اندازهای زیبای طبیعی و زیستگاههای مستعد دارای تنوع زیستی بالنسبه مساعدی است که وجود برخی از گونه
های ارزشمند نظیر یوزپلنگ آسیایی و جبیر بر اهمیت آن افزوده است. در قس
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

دایرکت مووی ویکی بلاگ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرکز تخصصی تاریخ اسلام امام صادق(ع) کوچه‌ی خاطرات پلاک 21 شیک فان دکتر پوست Kate Frances