نتایج جستجو برای عبارت :

در 180 روز میلیونر شویدتضمینی

اون شبی ک نگران بودم خوابم نبرهخوابم بردشاید یکساعت فقط.تو خواب بودم ک یهو با یه صدا تق بلند از خواب پریدم صدای در بود ک محکم بسته میشد یا یکی محکم بستش.با خیال اینکه حتما باد کولر زده و در اتاقو بسته،پاشدم ک ببندمش.دیدم در مثل قبل بازه و کیفمم بینشه و بسته نشده اصن.گفتم شاید اسلامی رفته دستشویی پس در های دیگه رو هم نگاه انداختم.در اتاق اسلامی و دسشویی جفتش باز بود.مثل قبل.با خودم گفتم خدایاپس صدای چی بود؟نکنه توهّم زدم.مطمئن بودم
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


مشاوره و زوج درماني Gretchen مجله ی گردشگری کی سفر دیوارپوش چرمی قالب های آزمایشی فیلم چشم انتظارم نوشـــ‌دل‌ــــته Michael