نتایج جستجو برای عبارت :

ده قاعده طلایی در کار

خرسندی امام ای 
تجاوب قشرهای
مختلف از نخبگان و آحاد جوانان و دانشجویان و ّون و طلّاب و دیگران به این بیانیّه‌ی
چهلمین سال، بیانیّه‌ی گام دوّم، بسیار بجا و خرسندکننده بود. این نشان‌دهنده‌ی این
است که نیاز به تبیین وجود دارد و آمادگی در کلّ کشور بخصوص در بین جوانها هست؛ از
این آمادگی حدّاکثر استفاده را مسئولین کشور باید بکنند. عرض من این است که جوانها
باید شانه‌شان را زیر بار مسئولیّتهای دشوارِ کوچک و بزرگ بدهند؛ علاج مشکلات
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


شبکه خبری چلگرد طلاجات مخصوص Brittany گروه انیمیشن سازی نی کارتون گلگشت Alexander موسسه خدمات ثبتی آخرین اخبار سینما تلویزیون و چهره ها برجسته راه دبستان