نتایج جستجو برای عبارت :

دوباره ناراحتی

برچیدن
سد ضرورت توسعه پایدار- تجارب جهانی
در حالی
که تا کنون تنها پس از سپری‌شدن عمر یک سد به برچیدن آن سد فکر می‌کردند؛ امروزه
به دلیل آشکار شدن هزینه‌های اقتصادی و خسارات اجتماعی و زیست‌محیطی، برچیدن سدها،
برای مدیریت پایدار رودخانه و حفاظت از زیست بوم‌های رودخانه‌ای اهمیت فراوانی
یافته است. زیرا تا سپری‌شدن عمر یک سد، ممکن است خسارات بیشتر و جبران ناپذیرتر
شوند.
برچیدن
سد توازنی است میان منافع و هزینه‌های سد (اجتماعی و زیست‌محیطی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

مقالات انگلیسی ترجمه شده لینک گروه تلگرام،گروه تلگرام،لینک گپ،لینک گروه دوستیابی،گروه چت،لینک گروه چت،لینک کانال تلگرام فانوس رایانه گل چت | مهگل چت | نازگل چت ترک مواد خرید اینترنتی Michael پلی ساختم آنتی اسکالانت