نتایج جستجو برای عبارت :

دوره های دپاارتمان طراحی لباس پارچه

از تهی سرشار
جویبار لحظه ها جاری
چون سبویی تشنه که اندر خواب بیند آب 
و اندر آب بیند سنگ 
دوستان و دشمنان را میشناسم من 
زندگی را دوست میدارم
مرگ را دشمن
آه اما با که باید گفت 
من دوستی دارم که خواهم از او به دشمن التجا بردن 
+این شعر اخوان را باید از بر بود ، برای روزهايی که اینچنین سینه ی آدمی تنگ میشود .:)
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


Sara هواتو کردم !!........بهترینم تولدت مبارک........!! سئو سایت گلین موزیک | دانلود آهنگ تورکی ساقي نامه تشکل بلوک marketing Carol دانلود رایگان مقاله