نتایج جستجو برای عبارت :

دکلمه ای در مدح حضرت علی ع

 امام علي عليه السلامسپاسگزاریِ انسان مؤمن در رفتارش آشکار می گرددشکرالمؤمن یظهر فی عملهغررالحکمسپاسگزاری رفتاری است که به عنوان پاداش در برابر رفتاری دیگر، انجام شده است  اين سپاسگزاری گاه با زبان است و گاه با انجام  رفتاری مناسب است ، به عنوان نمونه هنگامیکه کسی به ما نیکی می کند ، ما در مقابل به او لبخند بزنیم ، اين تشکر عملی است ، واگر در برابر کسیکه به  ما ، جاي خود را براي نشستن پیشنهاد کند ، دست بر سینه بگذاریم ، از او در عمل

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


PerSian TV فوتبال برتر السلام علی شهدا نیازمندی صنعت ساختمان faridarman David rama بهترين ها اواچت|چت روم شلوغ فارسي|مهسان چت روانشناس خوب