نتایج جستجو برای عبارت :

رابرت گانیه نظریه یادگیری

چون خلقت مصوّر گشت، هر ذره خاک در پیچ و خم هستی،  به دنبال مرکز و محور حقیقت سرگشته و حیران به عشق پیوست و با جان یافتن ز منبع نور، در قالب انسان به ظهور رسید. این حقیقت، جلوه ای از جمال یار بود که ظهور معرفت را در زیباترین تصویر آفرینش، به حقیقتی جاوید پیوند زد. در این هستی بی کران ذرات خاک، سرگشته و مست یار، عاشقانه غرق نور همبستر زمین خاکی گشتند تا زین وصل و هجر، چهره نوینی از آفرینش را مزین به لطف و رحمت یار نمایند. هر ذره بی نشان چو ف
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


کامپیوتر اِوان حسام الدين رضایی خاطرات یک مادر Todd Samantha نویسندگان آماتور filebazaar بت دکتر هوشنگ سعادت، متخصص داخلی شیراز میستری پینکرتون