نتایج جستجو برای عبارت :

رمان بگذار آمین دعایت باشم ویژه

با توجه به تغییرات کتاب های درسی و مباحثی که در   کتاب های جدیدالتالیف در کتب درسی در نظام جدید   آموزش و پرورش ایجاد شده است مجموعه ای   تصویری را برای شما توسط یکی از برترین اساتید و   مولفان آموزشی ایران تهیه و تدوین کرده ایم.
از ویژگی های محصول می توان به موارد  زیر اشاره کرد:
1-تدریس بسیار روان توسط مولف کتاب های درسی و
کمک درسیمختلف
2-تدریس مفاهیم پایه و یادآوری مباحث مربوط
به سال های قبل در هر فصل کتاب درسی
3-تدریس همه نک
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Almujtaba Apps Alex حروف فروش انواع فایل Emily viadiary آریا موزیک آبی نیلگون امامزاده سید میر حسن(ع) حاجی آباد یزد