نتایج جستجو برای عبارت :

روزه دارها بخونند

​به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود. حکیم ارد بزرگهمای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست ، هنگامی که آنها به دموکراسی و مردمسالاری رسیده باشند. حکیم ارد بزرگآگاهی و شعور، در میزان انسانیت ما دیده می شود. حکیم ارد بزرگگاهی تنها راه درمان روانهای پریشان، رفتن به سوی رخدادهای تازه است. حکیم ارد بزرگهنر ، برآیند شناور بودن خرد ، در جهان احساس است. حکیم ارد بزرگآگاهی ، تنها راه رسیدن به آزادیست
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

هاست دانلود
ب کمپلت ساتین بلاگ Amanda خوراکی ها Fixamooz حروف رمان های عاشقانه اکسولند ( خونه اکسوال ها ) گوناگون helli9