نتایج جستجو برای عبارت :

زندگی به مثابه تئاتر

نیروی گریز از مرکز در ت نیز، مثل فیزیک عمل می کند! گاهی قدرت جاذبه کمتر از: نیروی گریز از مرکز می شود، لذا قدرت از مرکز جهان، به اطراف پراکنده می شود! اما دیری نمی گذرد که جهان به تعادل می رسد، و قدرت جاذبه بیشتر از دافعه شده، قدرت به جای اصلی خود بر می گردد. در طول هزاران سال تمدن بشری، مرکز اصلی قدرت ایران بوده است. زیرا از لحاظ ژئوپولیتیکی و: امکانات چهار راهی بودن در جهان، موقعیتی دارد که میتواند: ادامه مطلب.
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


نگین بلاگ krcoco شيپورچي واحدی استودیو انصاف بار مشاوره حقوقی A soldier on my own automobile parts casting عکاس شو