نتایج جستجو برای عبارت :

زیبایی صورت فلکی شکارچی

رشد کار : برخی اخبار صرف نظر از آنکه پرده از  واقعه ای خاص برمی دارند از  موضوع یا مسئله ای عام هم حکایت می کنند .  شاید از نظر برخی ، آن واقعه ،رخدادی باشد از قبیل هزاران رخدادِ مشابه و معمول  که - حداکثر  - با ابراز تأسفی  می توان  از کنارش گذشت  و بعد از سپری شدنِ زمان ،  ارزشِ خبری  خود را از دست می دهد  و شایسته یادآوری هم نخواهد بود .اما آنکه در آینه اخبار، نقش موضوعات و مسائل پایدار رامی جوید ، با این قبیل اخبار،  طرزِ برخوردی دیگر اخ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


نشریه ی الکترونیکی پاورلاين ارزانی Movie-City ATTractive PICture وبلاگ تخصصی احمد آقائی David MHLE توليمو و،MSRT(MCHE)سوالات ادوار گذشته آزمون هاي بهترين هاي هند Tonya