نتایج جستجو برای عبارت :

سال گرد شهیدمحمدزاه گریز به 75شید یکانان

دوباره امده ام اوردوز کنم.اینبار شاید بیشتر از قبل.شاید هم معتاد تر شده ام.کسی چه می داند؟چند نخ کلمه را دود می کنم و کلمه ها بعد از دود شدن یخ می زنند و مثل برف روی موهایم می نشینند.موهایم خاکستری می شود و در تاریکخانه ام اینه ی نیست که موهای خاکستری ام را سفید نشانم بدهد و من هم کمی ذوق کنم.اینجاهمه چیز واقعی است. در تاریکخانه شاید بیشتر چیزها اند.چون انجا تاریکخانه است و مسلما تاریک است.تاریکخانه شاید جایی باشد که ادم انجا قایم میشود.یا ه
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Kari فروش ارزان محصولات دانلود آهنگ گروه های آموزشی شهرستان کلاله معرفی کالا مرجع فنی تخصصی مشاوره و فروش رنگ استخری و عایق استخر گروه آموزشی علوم آزمایشگاه شهرستان هویزه یکم بیشتر بمون