نتایج جستجو برای عبارت :

سری که باید به بیابان گذاشت

هدف اصلی از خواندن متن، درك مطلب یا استخراج معنا از آن است. خوانندگان با تجربه این موضوع را به خوبی می دانند اما ممكن است از راهبردها درك مطلب به درستی آگاه نباشند. فرآیند ادراك هم تعاملی و هم راهبردی است.خواننده با تجربه و موفق كسی است كه در برابر متن و خواندن رفتاری منفعل نداشته باشد بلكه سعی كند متن را تجزیه و تحلیل كرده، آن را درونی و در نهایت مال خودش كند. یعنی پیوندی درونی با متن خواندنی برقرار كند. خواننده متن برای ادراك خواندن بايد متن
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


یاد ما اخبار گيل ملک تارنما جامع ابناءالزهرا (س) ضمیمه شهر طراحی سفارش انواع طراحی A dream Cindy کانون بازنشستگان مخابرات استان خوزستان ایلام درس کلینیک تهرانی