نتایج جستجو برای عبارت :

شقاق مقعدی چیست؟ انواع آن

امتیاز پایانی ثبت شده شامل سه قسمت به چه صورت بوده است؟ لطفا ضرایب را به طور مشخص بیان نمایید. و کاملا تشریح نمایند که هر قسمت از آزمون، مثلا مصاحبه شامل چه بخشهای امتیازی بوده است؟ مثلا نیروی بومی سیرجان 15 امتیاز، مدارک مربوطه 20 امتیاز، سوالات فنی و علمی امتیاز و. و جمع کل.نکته ی دیگر مگر دواطلب بومی منظور استان کرمان نبوده است پس چرا باز هم امتیاز خورده و یا نخورده  ملت را روشن نمایید.نکته بسیار جالبی که مطرح است و شاید ذهن بسیاری از دا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


Dan James من از عشق سخن می گویم!!! اخذ مشاوره و صدور گواهی نامه ایزو یالمند گروه توانمندان بی نظیر بلاگ محصولات ایکیا