نتایج جستجو برای عبارت :

شوهرم بعد آخرين رابطمون گفت كه،اواخر رابطه واژنت گشاد ميشه كه اين موضوعو دوست نداره

کلمات مشتق به ۸نوع تقسیم می شوند که عبارتند از:۱⃣اسم فاعل: درواقع همان صفت فاعلی زبان فارسی که با پسوند «ا» یا «نده» می آید؛ مانند: بینا یا بیننده .توجه داشته باشیم که اسم فاعل را با نقش فاعل اشتباه نگیریم .اسم فاعل درزبان عربی به دو روش ساخته می شود:الف- ازفعل یا مصدرثلاثی مجرد: بروزن فاعل ساخته می شود.مانند:عِلم ←عالِم کتاب ← کاتِبب – ازفعل ثلاثی مزید بدین ترتیب:ابتداازکلمه داده شده، فعل مضارع می سازیم،آنگاه حرف مضارعه را حذف کرده و به جای
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


یک ایرانی انواع دستگیره درب فروشگاه هادی دانلود فایل دانشجویی Tony airiplast DIGIKALA موسسه قانون یار