نتایج جستجو برای عبارت :

شکاف کام ،شکاف لب ،لب شکری ،صدای تو دماغی

دیروز به اتفاق شوهرم به دنداپزشکی مراجعه کرده بودیم و دو دندانم را همزمان درست کردم و یکی کشیدم دیشب بسیار خونریزی کرد و درد وحشتناکی داشت بالاخره به درمانگاهی مراجعه کردیم و به توصیه ی پزشک امپول دگزا و چرک خشکنی همراه یک سرم تجویز شد بعد از کارهای گفتا شده و وصل سرم از درمانگاه خارج شدم اما اثری از همسر و فرزندم نبود . از پرستار سوال کردم گفت که نیم ساعتی هست رفتند. بماند که دوازده شب بود و اینکه من تلفنی با خود نداشتم به علت بدی بسیار حالم.د
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


این است تمام ماجرا...هم من اورا میخواهم هم او مرا فروشگاه اينترنتي بيگ بگ نیما رایانه اکسیر محبت IN MEMORY OF TOMORROW Gretchen April GREEN BAR اما...آه روستای صفرین