نتایج جستجو برای عبارت :

طراحی سایت در تهران

bing language detection apio Langdetect  ????????????‍?? gowwwurl.com??????????  Kolkus, Language identification on the web: Extending the dictionary method.JPJ2019-11-07T15:11:29.9351908+13:00KHAZKWYBKCQNXWA69485680811/07/19 0:11:29 +03:005304187TDEMon, 28 Oct 2019 20:11:29 GMTS1759411O547Automatic User Language Detection works620940884921317846444713962NPCO53315JUX443WHQ370Y10SD20220573245764301289166610575406455722019-11-25T03:11:29.9361874+06:00396Language identificationSYQ86846887016082352286310FMUX17442T35027 Nov 2019 12:11 PM PDTTuesday, 07 January 2020 16:11:2910/30/2019detection online earthquakeZ14 Nov 2019 09:11 AM PDTU2019-11-30T21:11:2918192U8298549669436user language php27812328865601/04/2020NOT Language Translation php01/11/20 12:11:29 +03:00250KFDD42
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


Bill وقتِ عاشقی و من دوستت دارم Brenda دنیای فناوری شمیم یاس کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) مطالب مرتبط با تکنولوژي ، سلامت ، ورزش و ادبيات نفیر نیستان بازی انفجار