نتایج جستجو برای عبارت :

طراحی سایت ساده

بیست سال شد که با هم هستیم.اولین ها را با هم‌تجربه کردیم و آخرین ها رو‌ با هم ترک.زیر دونه دونهِ درخت ها نشستیم و ذره ذره شهر رو بلعیدیم! با هم زدیم و کتک خوردیم و اکثرا هم فرار کردیم. اگر آن‌ یکبار استثنایی که من‌بازداشت شدم و تنهایی بادستانی بسته زیر اعتراف رفتم را به حساب نیاورم ؛ همه‌ وقت در کنار هم بودیم.از خاطرات مبهم چند سالگی شروع میشود تا همین الان.از مدرسه تا ایران گردی و از سگابازی تا مرغ ی! با هم کتاب خواندیم و فیلم بین شدیم.ه
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

haner روزنوشته ها و یادداشت های محمد مقیسه خلـــوتگـــه دل دستگاه چاپ بنر سیستم های امنیتی و حفاظتی Rob عاشق تهران 97ia پارسی فرش کاشان