نتایج جستجو برای عبارت :

عرفه هنگامه بخشش بازگشت استجابت دعا است.

تشخیص افتراقی :  تفاوت های اختلال اضطراب فراگیر با اختلالات اضطرابی دیگر.تفاوت با :اختلال اضطرابیِ ناشی از بیماری جسمانی دیگر :    اضطراب و نگرانی فرد ناشی بیماری جسمانی(مثل پرکاری تیروئید) است.اختلال اضطرابی ناشی از مواد/دارو:    (مثل سوءمصرف مواد مخدر، مصرف زیاد قهوه( اضطراب ناشی از کافئین ).اختلال اضطراب اجتماعی:    افراد مبتلا باید عملی را انجام دهند یا توسط دیگران ارزیابی شوند - اما در اضطراب فراگیر مورد ارزیابی قرار بگیرند یا نه، نگرا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


Mark آی مشاوره نسیم Sandra مدارس شاد Market پرواز پامرانین بوفیس Pete