نتایج جستجو برای عبارت :

علی فروش نباشیم

باز بربندید عهدی تازه راجمعه ای شدعهدهابازشکست.نه دوصدعهدهزارعهدشکست

گفت مهدی با دوچشمانی نمینالعجل مولا بیایعنی همین؟

ما زیاران چشم یاری داشتیم.پس چه شدعهدی که بامن داشتید؟

بازگویید خیل یاران را چه شد؟.انتظار اهل ایمان را چه شد؟

کاش قدری هم هوایم داشتید.حرمت سوگند و عهدم داشتید

باز بربندید عهدی تازه را.نشکنید این عهدهای تازه را

دل ببرید ازهوی وازهوسگوش ن
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


دانلود کتاب الکترونیکی پیکاسو هنر ویروس کورونا پشم سنگ برنامه نویس کلینیک صدف واسـﮧ کســی کـﮧ نمی یاد Michelle